જો આપણે ગુમાવી પ્રેમ અને સ્વ-આદર માટે દરેક અન્ય, તે કરી શકો છો તમારા સાથી અથવા કોઈ તમને પ્રેમ, છેવટે તમે મૃત્યુ પામે છે

ફન હકીકતો વિશે ઇટાલી: ફુવારો માં રોમમાં એક પ્રભાવશાળી છે, માપ, મીટર, તે સૌથી જૂની છે ફુવારો

ઇટાલી પર આવેલું ફોલ્ટ લાઇન, અને ત્રણ જ્વાળામુખી પહેલેથી જ છેડાયું. સમયે જ્યારે રોમમાં હતી ઊંચાઇ પર તેની ભવ્યતા, તે હતી વસવાટ કરતાં વધુ મિલિયન લોકો છે, પરંતુ જ્યારે ઉંમર ની વસ્તી આવ્યા હતા, તે લગભગ ન હતી સિંક, જે સૂચવે છે કે કેવી રીતે પતન યોજાઈ હતી

About